Aalborg åbner op for køkkenkværnen

Aalborg Byråd har åbnet op for, at husstande i kommunen kan få dispensation for forbuddet mod installation af køkkenkværne. Dette betyder, at kommunen nu kan vurdere de konkrete ansøgninger, så de husstande, der ønsker en køkkenkværn og lever op til kravene, kan få den installeret.

Køkkenkværnen mindsker det ildelugtende madaffald

Anne-Lise Kristensen fra Nordjylland har haft en køkkenkværn installeret under køkkenvasken i et års tid og er meget tilfreds. Køkkenkværnen er en stor hjælp for hende i hverdagen. Hun er især glad for, at hun ikke skal stikke hænderne ned i vasken for fx at samle gulerods- eller kartoffelskræller op.

I stedet kan hun skylle det ned i køkkenkværnen, som kan kværne det organiske affald. Dette betyder også, at der ikke ophober sig ildelugtende madaffald i skraldespanden.

Læs Anne-Lise Kristensens historie om køkkenkværnen på DR's hjemmeside

Køkkenvasken bliver let og hurtig at rengøre, og samtidig mindskes mængden af affald, så turene til og fra skraldespanden bliver færre. Anne-Lise Kristensen er begejstret for sin lille hjælper i køkkenet og mener, at køkkenkværnen burde installeres i alle køkkener.

Læs mere om hvordan køkkenkværnen fungerer her

Forsøgsperioden i Odense Kommune var en succes

I Odense Kommune havde de i en to-årig periode en forsøgsordning med installation af køkkenkværnen, hvor der blev givet i alt 80 tilladelser. Forsøget var en stor succes, hvor ingen af de adspurgte i en spørgeskemaundersøgelse havde fortrudt at få køkkenkværnen installeret. 

I Himmerland Boligforening har man længe ventet på afgørelsen fra Aalborg Kommune for at kunne renovere og installere køkkenkværnen i 336 lejligheder på Blåkildevej i Aalborg. Denne tilladelse er nu i hus, og projektleder Rasmus Hjorth glæder sig over, at man får lejlighed til at teste køkkenkværnen i et rigtigt boligområde.

Ifølge Rasmus Hjorth vil udgifterne til installation af køkkenkværnene kunne reduceres, da lejlighederne er under renovation - modsat hvis de skulle installeres i et eksisterende køkken. 

Læs mere om forsøgsordningen i Odense samt Himmerland Boligforenings projekt med køkkenkværnen på DR's hjemmeside

Ansøg Aalborg Kommune om installation af køkkenkværnen

Før du installerer en køkkenkværn, skal du sende en ansøgning til Aalborg Kommune. Miljø- og Energiplanlægningschef Jane Stampe fremhæver forskellige krav, der skal være opfyldt for at få en mulig godkendelse fra kommunen.

Først og fremmest skal der være seperatkloakeret, og spildevandet skal kunne ledes direkte til rensningsanlægget. Der gives kun tilladelse til køkkenkværne, hvor der ikke kan forekomme udledning af spildevand på vej til rensningsanlægget. 

Få flere informationer på Aalborg Kommunes hjemmeside