Køkkenkværnsprojekter i Danmark

I Sverige har de længe brugt køkkenkværnen som en del af deres affaldsløsning. Det kan man ikke ligefrem sige om Danmark, hvor holdningen til køkkenkværne er mere tilbageholden. Alligevel er der to kommuner i Danmark, som har fået øjnene op for køkkenkværnen og valgt at inkludere den i deres måde at få en grønnere affaldssortering på.

Himmerland Boligforening i Aalborg Kommune

I 2016 gav Aalborg Kommune grønt lys til at Himmerland Boligforening måtte installere 1000 køkkenkværne i deres nyrenoverede boliger på Blåkildevej, Fyrrekildevej og Ravnkildevej i Aalborg Ø. Renoveringen er stadig i gang, men indtil videre er der installeret omkring 600 kværne i boligerne til glæde for beboerne, som hurtigt tog køkkenkværnen og dens fordele til sig.

Læs også: Aalborg åbner op for køkkenkværnen

Ifølge beboerne selv har de mindre affald og en skraldespand, der hverken er utæt eller lugter. Det er også nogle af årsagerne til at Himmerland Boligforening i første omgang valgte køkkenkværnen som en del af deres affaldsløsning.
”Det er komforten for beboerne, der er i højsædet. De slipper for lugten fra skraldespanden og det våde affald. Molokkerne skal heller ikke tømmes så tit og uden det organiske affald, vil de også komme til at lugte mindre. Det er en kæmpe fordel, fortæller Rasmus Hjort, som er projektleder i Himmerland Boligforening.

I Aalborg har man også et rensningsanlæg, som kan producere biogas, hvilket gør det oplagt at bruge køkkenkværne. I øjeblikket kører der også busser på biogas i Aalborg. Busser som køkkenkværnene kan være med til at fodre.

I de løbet af de kommende år og i takt med renoveringerne vil de sidste køkkenkværne blive installeret også.

På bussen står der skrevet: Denne bus kører på ren CO2-neutral gas lavet af dig og alle andre mennesker og dyr i kommunen. 

Odense Kommune

I Odense har man også valgt at bruge køkkenkværnen som en del af affaldshåndteringen i den nyrenoverede bydel omkring Thomas B. Trigesgade. Det drejer sig om ejerlejlighederne i Carl Nielsens kvarteret og ungdomsboligerne ved Odeon. Her ser man køkkenkværne som en god løsning til at håndtere det organiske affald inde i centrum. I de fleste hjem er over 40 procent af husholdningsaffaldet organisk, og da det ofte er en våd fraktion som hurtigt kommer til at lugte, skal containerne tømmes ofte af renovationsmedarbejderne.

Problemet som Odense Kommune til dels løser med kværnen er, at renovationsmedarbejderne slipper for at skulle hente affald i indre by, hvor der ikke er plads til deres store biler. Køkkenkværnen klarer det organiske affald og affaldssuget klarer både restaffaldet, som skal sendes til forbrænding samt plast og pap. På den måde skal renovationsbilen kun hente de andre fraktioner fx metal og glas fra opsamlingsstederne i byen, hvilket ikke behøver at gøres hver uge. Udover det, så er det mere komfortabelt for beboere i etageejendomme med en køkkenkværn, fordi de ikke skal gå ned til en container med deres våde og måske utætte skraldespand.

Det er planen at der skal installeres køkkenkværne i de 400 lejligheder, der vil stå klar i forbindelse med hele renoveringen i 2020. De første kværne er allerede installeret og i brug.

Maria bor i Odense og bruger flittigt køkkenkværnen - læs om hendes erfaringer her

Her ses affaldssugsstanderne ude foran Odeon i Odense. Her ender de tre fraktioner i hver deres containere. 

Erfaringer fra private forbrugere

Monique bruger køkkenkværnen til gavn for miljøet og sig selv

”Jeg vil gerne affaldssortere”, siger Monique, der bor på 1. sal i Københavns Nordvest-kvarter. Hun sorterer sit glas-, metal-, papir- og restaffald og bringer det jævnligt med ned til containerne, der står ved ejendommen.

Læs mere her

Kværnen giver mening for os, fordi vi går op i at sortere affald

Lene og Mads sorterer alt deres affald. Det er vigtigt for dem, at vores ressourcer bliver genbrugt, og efter at de har fået en køkkenkværn, kan de nu også sortere det organiske affald.

Læs mere her

Kan man lære en gammel hund nye kunster?

Selvom Palle har haft sin køkkenkværn i halvandet år, var der nogle ting, som han var bange for at putte i kværnen. Læs om Palles tanker og oplevelser med sin køkkenkværn.

Læs mere her

Livsstilsændring resulterede i køkkenkværn

En ven, en god omgang research og en livsstilsændring var det, der fik Kristian fra Odense til at søge om tilladelse til at installere en køkkenkværn – og et par dage senere var både tilladelse og køkkenkværn i hus.

Læs mere her

"Med køkkenkværnen har vi det mest funktionelle køkken"

Kim og Dorte har aldrig fortrudt, at de valgte at montere en køkkenkværn i deres køkken for seks år siden. For kværnen er prikken over i'et, som gør deres køkkenløsning så funktionel som muligt.

Læs mere her

Køkkenkværnen vil altid være en del af vores køkken

Da Jan og Majbritt flyttede i ny lejlighed, flyttede en køkkenkværn med, og køkkenet har aldrig været renere, og oprydningen aldrig været nemmere. Samtidig er den blevet lige så uundværlig som deres kogende vandhane.

Læs mere her

Vi kan mærke, at den gør en forskel i vores hverdag

Hos Frederik og Ida i Lyngby er køkkenkværnen virkelig blevet en uundværlig del af hverdagen. Den har gjort deres gang og arbejde i køkkenet nemmere og reduceret antallet af deres ture ned med skraldet fra lejligheden.

Læs mere her

Det er godt for miljøet og det er bekvemt for en selv

Maria Løth bor i Odense sammen med sin mand og deres to døtre. Efter de har fået installeret en køkkenkværn i deres køkken, har de en del mindre affald og rengøringstiden i køkkenet er blevet noget kortere.

Læs mere her

Marias familie flyttede fra deres kværn: Vi fik hurtigt købt en ny

Køkkenkværnen er kommet for at blive. I hvert fald hos Maria og hendes familie for selvom de flyttede og efterlod deres kværn til nogle glade nye ejere, så var der ingen tvivl om, at de selv skulle have køkkenkværn igen.

Læs mere her