Køkkenkværne til professionelle storkøkkener

Køkkenkværnen er ikke kun en fordel for privatpersoner - den kan også være en hjælp i restauranter og andre storkøkkener. Ved at have en affaldskværn installeret i et storkøkken bliver affaldssorteringen lettere, mens affaldstransporten mindskes, og arbejdsmiljøet forbedres.

Affaldskværne til industrien er en fordel for miljøet
Den største forskel på affaldskværne til storkøkkener og køkkenkværne til private boliger er, at det organiske affald i industrien bliver samlet i en tank, hentet af en lastbil og kørt til biogasanlægget.

I stedet for at blive transporteret via kloaksystemet samles resterne af madaffaldet i tanken, indtil det bliver hentet og omdannet til biogas.

Læs om fordelene ved affaldskværnen for kommuner

Fordele ved affaldskværne i storkøkkenet

Med en affaldskværn i storkøkkenet bliver affaldssorteringen lettere og mere effektiv, da det organiske affald sorteres direkte ved kilden. Samtidig bliver arbejdsmiljøet og hygiejnen også bedre, når det organiske affald fjernes. De tunge løft for medarbejderne bliver mindsket, og der vil være mindre risiko for spredning af bakterier.

Når madaffaldet frasorteres med affaldskværnen og samles i en tank, kan affaldstransporten også mindskes, hvilket har en positiv effekt for påvirkningerne af miljøet. Samtidig bibeholder madaffaldet sit energiindhold, så det efterfølgende kan anvendes til biogasproduktion.

Hotel D'Angleterre i København er et af de kendte storkøkkener, hvor affaldskværnen er et populært redskab til afskaffelse af madaffaldet. Læs mere i Miljøstyrelsens rapport om gode cases for indsamling af organisk affald.

Læs om køkkenkværnen for privatpersoner

VIDEO: Vi tester hvad Disperators biokværn kan klare

Hårdt restaffald: Klove fra køer