Fra køkkenvask til rensningsanlæg

Kan rensningsanlægget kapere det ekstra organiske affald fra køkkenkværnen?

Undersøgelser viser, at det ekstra affald fra køkkenkværnen alene kræver eksisterende rensningsmetoder, hvorfor rensningsanlægget ikke vil blive overbelastet. Faktisk vil en forøgelse af organisk affald optimere rensningsprocessen på rensningsanlægget. Men hvad kunne det ikke blive til ved tilførslen af endnu flere udviklingskroner til rensningsanlæggene og kloaksystemet?

Læs om flere myter om køkkenkværnen her

VIDEO: Se hvad der sker med det kværnede affald

Interview med projektchef Per Henrik Nielsen fra Vandcenter Syd i Odense som fortæller, hvad der sker med det affald, man har kværnet derhjemme, når det lander på rensningsanlægget.

Per Henrik Nielsen fortæller blandt andet om, hvad det kværnede affald har af betydning for vores kloaksystem og hvordan man kan udnytte energien fra affaldet.

Du kan læse mere om, hvordan en køkkenkværn fungerer her

Du kan læse mere om biogasproduktion fra kværnet affald her