Monique bruger køkkenkværnen til gavn for miljøet og sig selv

”Jeg vil gerne affaldssortere”, siger Monique, der bor på 1. sal i en lejlighed i Københavns Nordvest-kvarter. Hun sorterer sit glas-, metal-, papir- og restaffald og bringer det jævnligt med ned til containerne, der står ved ejendommen.

Monique er meget bevidst om, at vi skal genbruge de ressourcer, der er i vores affald. Men indsamlingen af sorteret affald skal også være på en måde, der giver mening i storbyen. F.eks. skyller hun alt glas-, metal- og plastemballage af i køkkenvasken, så det er rent inden aflevering i containerne. ”Så ligger det ikke der og lugter”, tilføjer hun.

Den perfekte løsning

Monique undersøgte løsninger for affaldssortering og stødte på køkkenkværnen.

”I skal have ros for jeres Facebook-side. Den gav mig de informationer, jeg havde brug for, så valget af en køkkenkværn var nemt for mig”, fortæller hun og uddyber: 

”I samme øjeblik, jeg så kværnen i brug på jeres videoer, var jeg solgt. Jeg købte den og fik min ven, som er elektriker, til at montere den i vasken og det virker bare. Det ulækre madaffald kværner jeg med det samme i køkkenvasken”, fortæller hun og fortsætter:

”Og så hjælper jeg jo til med biogasproduktion på en nem måde – kunne det være bedre? Hvis vi samtidig kan minimere affaldsafhentninger med lastvogne her i byen, så er det da et kæmpe plus”, siger Monique smilende.

Monique sorterer med glæde sit affald, men vil ikke bruge den lille grønne spand, som hun har fået tildelt af kommunen. ”Jeg er ikke glad for bananfluer i mit køkken”, tilføjer hun. ”Og hvis du ser madaffaldscontaineren nede i gården, så har man bare ikke lyst til at gå derned og åbne låget på den og smide sit madaffald ud - det er sgu for ulækkert. Chancen for at møde rotter her er stor, og jeg forestiller mig, at madaffaldet kun gør det endnu mere attraktivt for rotterne”, siger hun.

I stedet bruger hun en køkkenkværn, som er nemmere for hende selv og lige så god for miljøet.