Projektet H22 vil gøre ny bydel i Helsingborg mere bæredygtig

I Sverige er der mange spændende tiltag i gang på affaldsområdet og køkkenkværnen er ofte en del af løsningen.

I Sverige man de sidste 15 år arbejdet intensivt på at øge produktionen af Biogas med hjælp fra det husholdningsaffald, der bla. kommer igennem køkkenkværnen. Sidste nye projekt i rækken af studier er H22-projektet (www.H22.se) i havneområdet i Helsingborg. Et projekt med mange spændende initiativer for en mere bæredygtig byudvikling blandt andet anvendelsen af køkkenkværn som led i spildevandsbehandlingen www.recolab.se. Vi følger med spænding resultaterne af projektet! 

Spændende byudvikling i Helsingborg havn

Listen af store firmaer involveret i Helsingborgs nye prestige projekt H22 er lang og tæller så prominente navne som IKEA, Microsoft, ABB, IBM, Nestlé SEB  og mange mange flere. Alle er de involveret i et projekt der skal udvikle Helsingborg som morgendagens bud på en smartere og mere bæredygtig by der på sigt vil øge livskvaliteten for dens indbyggere.

Et projekt med mange spændende initiativer for en mere bæredygtig byudvikling. Vi hæfter os mest ved det faktum at køkkenkværnen også er tænkt ind i projektet  som led i spildevandsbehandlingen på www.recolab.se kan du læse mere om projektet. Projektet er sat til at løbe indtil midten af 2022, og det er muligt at tage på besøg og få en rundvisning, hvis man savner inspiration!