Hvordan og hvorfor biogas?

Når du frasorterer det organiske affald med køkkenkværnen, kan det omdannes til biogas, som er et CO2-rigtigt alternativ til de fossile brændstoffer. Derfor er det vigtigt for miljøet, at vi udnytter de bæredygtige alternativer.

Udover en miljømæssig gevinst kan kommuner, privatpersoner og virksomheder drage mange andre fordele ved køkkenkværnen, som kan gøre en forskel i hverdagen.

Over 40% af dit daglige husholdningsaffald består af organisk affald

Organisk affald er guld. Vi skal bare have det indsamlet på den bedste og nemmeste måde for alle. Både dig som borger og kommunere skal tænke i nye alternativer. Indsamling via skraldebiler har fungeret i årtier - en løsning som vi bestemt ikke skal undgå. Men indsamling af organisk affald, som er over 40 procent af vores husholdningaffald kan med en køkkenkværn via kloaknettet skabe langt mindre trafik af tung transport i byområderne samtidig med, at vi kan udnytte det kværnede affald til biogas og på den måde sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

Læs også vores 5 tips til at mindske madspildet

Hvad er biogas?

Biogas består hovedsageligt af de to gasser metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Biogas dannes ved biologisk behandling af f.eks. organisk affald, spildevand eller slam. Det betyder, at vi kan udnytte vores madaffald, toiletaffald samt landbrugets gylle-affald til udvinding biogas.

En meget afgørende fordel ved brugen af biogas frem for de fossile brændsler er, at CO2 udledningen formindskes. Det skyldes, at det CO2, der produceres, svarer præcis til den mængde CO2 der blev opfanget, da biomassen opstod. Dermed er biogas en CO2-neutral energikilde.

Læs om brug af køkkenkværnen til sortering af organisk affald

Hvad kan biogas anvendes til?

Biogas er en energikilde, der kan lagres og anvendes til at producere el og varme. Desuden kan det fungere som brændstof til el- og biogasdrevne biler, busser og lastbiler. En øget produktion af biogas vil naturligt føre til et større potentiale for de el- og biogasdrevne køretøjer, der er langt mere miljøvenlige end traditionelle benzindrevne biler. Derfor kan man jo stille spørgsmålstegn ved regeringens seneste udspil om registreringsafgiften, der synligt fremhæver fortsat brug af benzin- og dieseldreven biler.

Læs vores artikel om gasdrevet transport

Restproduktet ved produktion af biogas er en slags slam, som indeholder mange flere næringsstoffer end almindelig gødning - heriblandt næringsstoffet fosfor. Dette kan med økonomisk og miljømæssig fordel spredes rundt på landmandens marker som alternativ til kunstgødning.

Med køkkenkværnen kan dit madaffald omdannes til det miljørigtig biogas. 

Hvis du vil læse mere om biogas så besøg Foreningen Biogasbranchens hjemmeside

Fem fordele ved biogas:

  1. Biogas kan bruges til produktion af el og varme
  2. Biogas kan bruges til transport - fx til biler. I flere danske byer kører busserne på biogas, fx i Sønderborg, Aalborg og København
  3. Restproduktet ved produktion af biogas kan anvendes til gylle på markerne og dermed erstatte kunstgødning
  4. Biogas er lettere at lagre og kan dermed bruges på mange forskellige måder
  5. Biogas kan erstatte de fossile brændstoffer på flere områder og dermed mindske CO2-udslippet

Se vores video om biogas her: